1990 

 Hösten  

 Olle Carlsson

 Hemspråksundervisning för sjuhäringar

 Per Elam                                                                       

 Å i åa ä e ö

 Jan Wahlström 

 Etik och genteknik