Historik

Föreläsningstraditionen i Mark har en 100-årig historia. Redan 1908 inledde Kinna föreläsningsförening sin verksamhet. Under åren 1931-1959 var folkskolläraren Robert Hylander föreståndare för verksamheten. Senare bildades också en livaktig föreläsningsförening i Skene. Under många år var folkskolläraren och kantorn Georg Larsson föreståndare för skeneföreningen. Många legendariska folkbildare, som upptäcktsresanden Sten Bergman ocn prins Wilhelm gästade föreningen. Föga känt torde vara att välbesökta föreläsningar även anordnades i Sundholmen under 1940-talet.

 

Med televisionens genombrott  fick folk underhållning i hemmet, intresset för föreläsningar avtog och föreningarna fick inställa sin verksamhet. Kinnaföreningen höll på till början av 1970-talet. Föreläsarna kom som regel resande med tåg och togs på järnvägsstationen emot av föreståndaren. Föreläsaren bjöds på mat och fick ofta övernatta hos föreståndaren för att dagen efter åka hem med morgontåget. 

 

Det fanns  många som saknade föreläsningarna. Man ville möta berättare och få en direktkontakt. Därför började några intresserade personer, gymnasielärarna Ingrid Hansson och Mona Johansson samt bibliotekarierna Per Anders Wadman och Birgith Siberg,  tala om att bilda en ny föreläsningsförening. Planeringen gick snabbt framåt och den 19 september 1990 bildades  Föreläsningsföreningen i Mark. Ordförande blev Per Anders Wadman och övriga styrelseledamöter Thor Eklund, Kerstin Furvik, Ingrid Hansson, Mona Johansson, Birgith Siberg, Bernt Spetz, Bo Sunesson och Kerstin Wenander.  

 

Den första föreläsningen hölls den 10 oktober 1990 av Olle Carlsson, Fritsla, som talade under rubriken"Hemspråksundervisning för sjuhäringar". Ytterligare två föreläsningar hölls under hösten och  därefter har programmet upptagit fyra, ibland fem föreläsningar vår och höst.

 

Vi har strävat - och strävar - efter ett varierat utbud. Historia, resor, medicin, religion, idrott, litteratur, musik, trädgård har varit några av ämnena. Vi har haft besök av rikskända personer som Mattias Klumm, Göran Kropp, Carl Jan Granqvist, Amelia Adamo och många andra men också av lokala förmågor, dit vi räknar bl a Christer Ahlberger och Dag Petersson.

 

En av de mer oförglömliga kvällarna var när Sixten "Västgöta" Bengtsson talade inför en fullsatt Kinna teater. De första föreläsningarna hölls i Kinnaborgssalen, som snart blev för trång, varför vi flyttade till Kinna teater. Efter några år i Assbergssalen, Kunskapens hus, är vi nu tillbaka i teatern, där vi har ett nära samarbete med biblioteket.  

Föreläsningsföreningen i Mark är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.  

 

Vi får ofta tips om föreläsare. Ibland kan vi tillmötesgå önskemålen, ibland inte, men vi tar tacksamt emot alla förslag.