1992 
 Våren

Robert L Wolkoff

Att vara jude
Johan Bertil Lundén Kroppsspråket
Kurt Björklund Ensamsegling - levnadskonst
Anders Johansson Kina och Singapore

 

 Hösten

Sven Olof Strandhede

 Från kaprifol till marviol – en botanisk seglats i Bohuslänsskärgård
Ove Andersson  Det kalla Sibirien
Jan Ling  Att lyssna på musik
Bengt af Klintberg  Folksägner från Västergötland