2013

Våren

Peter Harryson o Bengt Magnusson

Svenska visskatter

Anders Källgård

Varför älskar vi öar?

Tina Frisk

Hållbar turism, ekolyx och framtidens sätt att resa

Luca Cesarini

I den Heliga Birgittas fotspår 

Per Jensen

Hundens språk och tankar

 

Hösten

Kenneth Nilsson

 Läkande samtal

Pelle Westman

 Sveriges bästa äldreboende - en framtidsvision

Per Sörman

 Per Sörman sjunger och berättar

Tomas Svensson, Erika Skoogh

 Brottsplatsundersökningar - hur går de till?

Stefan Eklund

 Samtal med en hund