2005
 Våren

Lisa Carlsson

Att arbeta som utrikeskorrespondent
Mats Löwing Ve mjölkabor´t
Ola Skinnarmo Att lyckas med det omöjliga
Bo Knutsson Föremål berättar

 

Hösten

Carl Magnus Stolt

Sväva mellan liv och död
Dick Harrison Mark under medeltiden
Ingvar Carlsson Så tänkte jag
Seppo Rapinoja Galapagos
Gunn Persson Klimatet - utveckling och förändringar