2007
 
Våren

Stefan Edman

Vilket klimat behöver ändras?
Carl Hamilton Vem skall fostra våra barn?
Örjan Hill, Jan Töve De gamle och skogen - kulurarvet i skogslandskapet
Rune Fredly Vilda orkidéer i Sverige och Europa

 

Hösten

Peter Borenstein

Stroke - medicinska och etiska aspekter
Jan Olof Nilsson Från helvetet i Hamburg till idyllen i Sverige
Örjan Nilsson Linnés levande blomster
Berndt Ekholm Sveriges och Europas relationer till den muslimska arabvärlden