1995 
 
Våren

Jan Helander

Att leva medan tiden går
Stefan Edman, Tore Haglund Ett solvarv i Sverige
Sven Arnell I huvudet på en bonde
Ulf Schrenkmanis Trädgårdsdags
Lars-Erik Samuelsson Förälskad i Göteborg

 

Hösten

Anders Wästfält

Äventyret Ostindienfararen Götheborg
Ingemund Bengtsson Mina riksdagserfarenheter
Gunnar Arnborg Så gå vi runt en enebärsbusk
Carl Jan Granquist Öl och vin