2008
 Våren

Jan Hansson

Idrott och journalistik
Rolf Rybäck Indien - en mångfacetterad nation
Marianne Söderberg Släktsagor från koja och slott
Katarina Mazetti Mazettis blandning
Stig Green Från bohuskust till Sjuhäradsbygd

 

 Hösten

Marianne Mörck

40 roliga år vid teatern
Jan Jörnmark Övergivna platser
Gunnar Eckerdal Hur långt blir vårt liv och vad kan vi göra åt det?
Nils Zanders Selma och kärleken
Christer Ahlberger Var ligger centrum i Mark?