2015
Våren

 Leif Dotevall Från digerdöden till Ebola
 Ola Wong Kina - Så funkar det!
 Erik Ask Upmark Hundra år av musik eller varning för jazz
 Ulla Gudmundsson Hur går det till i kulisserna i Vatikanen?
 Inger Olsson Våld i nära relationer

 

 Hösten

 Lars-Bertil Rystrand Fågel, fisk och mittemellan
 Jonas von Essen Hur man går från en glömsk drömmare till en vandrande hårddisk och tvåfaldig mästare i minne
 Lena Matthijs Polis i verklighet och fiktion
 Carl Jan Granqvist Måltiden i tid och rum
 Britta Andersson och Egil Kry Fröding - Skimmer i molnen och glitter i sjön